Polkadot transactions speed

от kiberhoraadmin
0 коментари

Мрежата Polkadot планира да увеличи своята мрежа, за да увеличи скоростта на транзакциите от 100 до 1000 пъти.

Увеличаване на скоростта на транзакциите

Екипът на Polkadot актуализира roadmap-а си, като обяви, че до края на тази година ще приеме техниката „асинхронно архивиране“, за да подобри скоростта на транзакциите. Техниката ще бъде внедрена първо в тестовата мрежа Kusama, последвана от обновяване на основната мрежа след одити и тестове. Внедряването ще позволи на парачейна да изгражда блокове едновременно като релейна верига. Тъй като релейната верига играе ключова роля във функционалността на протокола Polkadot, внедряването на асинхронното архивиране ще позволи скоростта на мрежата да достигне 100 000 – 1 000 000 трансакции в секунда (TPS). В момента мрежата работи със средна скорост от 1000 TPS.

Други възможни подобрения

Освен това ще се намали наполовина времето за блокиране на парачeйн, т.е. времето за блокиране от 12 секунди ще се намали на 6 секунди, което ще означава по-ниска латентност и по-бързо приключване на трансакциите, изпълнявани на парачейн. Освен това ще се увеличи пространството за един блок от пет до десет пъти. И накрая, модернизацията ще позволи и повторното използване на блоковете парачейн, в случай че те не успеят да влязат в релейната верига при първите си опити. По този начин ще се подобри мащабируемостта на мрежата, като по този начин ще се увеличи количеството работа, с което може да се справи всеки парачейн, което ще позволи по-голям брой регистрации на парачейни.

В изявлението за roadmap-a се разглеждат и подобрения, свързани с мащабируемостта, комуникацията между веригите, изчисляването на разходите, управлението и залагането, които се очаква да бъдат въведени до средата на 2023 г.

Polkadot подписа важни партньорства, които засилиха позицията му като многоверижна екосистема за приложения. Едно такова партньорство е с web3 платформата Alchemy. През август 2022 г. параверига от мрежата Polkadot, Astar Network, си партнира с Alchemy, за да получи достъп до инфраструктурата на последния възел.

You may also like

Остави коментар